Vuoden 2024 hallitus

Kommodori: Santeri Junnila
Varakommodori ja venevastaava: Havu Kirjalainen
Sihteeri ja tiedotusvastaava: Ronja Koistinen
Rahastonhoitaja: Anton Wallendahl
Tapahtumavastaava: Reetta Korpimäki

Koulutusvastaava: Meeri Pääkkö

Hallituspestien kuvaukset

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja johtaa kerhon hallituksen toimintaa sekä edustaa kerhoa. Viime kädessä vastuussa hallituksen toiminnasta, vaikkakaan mikromanagerointi tai “kaiken itse” hoitaminen ei olekaan tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista. Vaatii hyvää delegaatiokykyä sekä kokonaiskuvan hahmotusta.

Sihteeri

Sihteeri vastaa kerhon kokousten sekä hallituksen kokousten pöytäkirjoista. Voi vastata myös esim. kokoustilojen varaamisesta.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja vastaa kerhon rahaliikenteestä, pitää yllä talouden kirjanpitoa sekä valmistelee talousarvion ja tilinpäätöksen. Hommaa pestissä on melko tasaisesti läpi vuoden, ja sitä voi tehdä pitkälti oman aikataulun mukaan. Pesti vaatii kykyä toimia oma-aloitteisesti, tarkasti ja vastuullisesti.

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava vastaa kerhon tiedotuskanavista (some, sähköpostilistat, nettisivut). Luonnollisesti sometietoisuus ja jonkinlaiset kuvankäsittelytaidot ovat plussaa. Tärkeintä tässäkin pestissä on kuitenkin ajan tasalla pysyminen ja kokonaiskuvan hallinta.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava vastaa mm. kerhoiltojen sekä yleiskokousten tilavarauksista sekä tarjoiluista. Tapahtumista on mahdollista muokata oman kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaisia. Tarjoiluihin voi halutessaan laittaa aikaa ja vaivaa vaikka leipomalla, mutta ihmiset ovat oikein tyytyväisiä pitsaan ja sipsiinkin.

Venevastaava

Venevastaava on veneenhoitotiimin johtaja. Venevastaavan tulee olla perillä veneiden kunnosta ja korjaustarpeista, mutta kaikkea ei ole tarkoitus tehdä itse. Veneitä on useita, mutta myös tekijöitä riittää. Myös venekohtaista vastuuta voi jakaa valitsemalla jollekin veneelle oman vastaavan. Tärkeintä pestissä on kokonaiskuvan ylläpito ja delegointi. Venevastaava vastaa myös veneiden laskun ja noston organisoinnista.

Koulutusvastaava

Koulutusvastaava vastaa Navigoinnin Opettajien kurssien organisoimisesta. Myös purjehduksen alkeiskurssin sekä kipparikurssin organisointi kuuluvat koulutusvastaavan tehtäviin. Kurssien luennointiin saa apua kerhon jäseniltä ja aikaisemmilta koulutusvastaavilta. Lisäksi koulutusvastaava järjestää tai organisoi jonkun järjestämään tarpeen mukaan muuta koulutuksellista sisältöä, kuten ensiapu- tai pelastautumiskursseja. Tehtäviä voi myös jakaa yhdelle tai useammalle koulutustoimarille.

Haluatko mukaan venetiimiin tai muihin tehtäviin?

Lähetä viestiä jollekin hallituslaisista tai osoitteeseen pii-board@lists.tuni.fi!