Pii tarjoaa kursseja laajalla skaalalla. Tsekkaa alta, mikä kursseista on sinulle sopivin, ja pidä silmät auki ilmoittautumista varten.

Keväisin järjestettävä purjehduskurssi antaa hyvät eväät purjehdusharrastuksen aloittamiseen ja kerhon purjehduksille osallistumiseen. Kurssi sisältää noin 8 h teoriaopetusta sekä neljän tunnin mittaisen purjehduksen kerhon veneellä. Osallistuaksesi kurssille sinun täytyy olla uimataitoinen sekä täysi-ikäinen.

Teoriaosiossa käydään läpi

  • edellytykset turvalliselle veneilylle
  • väistämissäännöt
  • veneen osat
  • navigointi sekä merikartan ja kompassin käyttö
  • sää ja tuuli sekä purjeiden valinta ja käyttö

Kurssiin kuuluvalla purjehduksella tutustutaan kerhon veneisiin ja saadaan käytännön harjoitusta luennoilla opituista asioista.

Syksyisin järjestettävä Navigointi 1 -kurssi on Suomen Navigoinninopettajien kolmiportaisen koulutusjärjestelmän ensimmäinen taso. Pii edellyttää kippareiltaan teoriakurssia vastaavia taitoja. Piin toteutuksessa kurssiin kuuluu 8 kaksituntista luentoa, jotka antavat hyvät eväät tutkintotilaisuutta varten. Kerho tarjoaa kurssia opiskelijayhtävälliseen hintaan, ja lisäksi Piiltä on mahdollista saada lainaan kurssikirja sekä navigointivälineet.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle purje- ja moottoriveneilyn kannalta oleellinen teoriaosaaminen navigoinnista ja veneilysäädöksistä sisävesillä ja Itämerellä. Kurssille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa veneilykokemusta.

Navigointi 1 -kurssin jälkeen merenkulun opintoja on mahdollista jatkaa Piin (tai muiden tahojen) järjestämällä Navigointi 2 -kurssilla.

Keväisin järjestämme Navigointi 2 -kurssin, joka Navigointi 1 -kurssin tapaan on Navigoinninopettajien auktorisoima. Kolmiportaisen koulutusjärjestelmän toisen tason tavoitteena on antaa kurssilaisille tarvittavat tiedot ja taidot vuorovesialueilla tapahtuvaa veneilyä varten. Erityistä huomiota kurssilla kiinnitetään kansainvälisiin merenkulkusäädöksiin sekä vuorovesi-ilmiöön ja siihen liittyviin korkeus- ja virtalaskuihin. Lisäksi kurssilla syvennetään Navigointi 1 -kurssilla saatua tietämystä paikanmääristyksestä, säästä sekä navigoinnin elektronisista apuvälineistä.

Navigointi 2 -kurssille osallistuaksesi on sinun ensin käytävä Navigoinninopettajien auktorisoima Navigointi 1 -kurssi.

Voidaksesi kipparoida Piin veneitä, on sinun joko

  • käytävä Piin Kipparikurssi, tai
  • osoitettava, että omaat entuudestaan kohtuullisesti kokemusta purjehtimisesta ja veneen päällikkönä toimimisesta.

Kipparikurssi järjestetään syksyisin ja tarpeen mukaan myös keväisin. Kurssi on jäsenistölle ilmainen, ja sen tavoitteena on kerrata kipparin vastuut ja velvollisuudet sekä varmistaa, että purjeveneen käsittely on kurssilaisilla asianmukaisella tasolla.

Kurssi koostuu teoriailtapäivästä, jonka aikana pohditaan kipparin asemaa veneessä, sekä viikonlopun mittaisesta purjehduksesta. Purjehduksen aikana kurssilaiset pääsevät toimimaan veneen kipparina kurssin vetäjän valvovien silmien alla. Purjehdus pyritään järjestämään kerhon Ida-veneellä, jonka kipparina kurssilaiset saavat toimia hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen. Ennen kurssille osallistumista sinulla tulee olla 15 gastikerran verran kokemusta kerhon veneillä purjehtimisesta.

Saatuasi kipparinoikeudet, 6 ensimmäistä itsenäistä kipparointikertaa täytyy suorittaa kevyessä kelissä (tuulta alle 8 m/s). Kipparoituasi Idaa 10 kertaa, voit siirtyä kipparoimaan myös Adaa (kunhan olet gasteillut Adalla 10 kertaa ja perehdytyspurjehdus on suoritettu).